fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Tamamlanan Tezler

Türk Dili ve Edebiyatı

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DANIŞMANI ÖĞRENCİ TEZ ADI YILI
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Can Cansel Vedat Türkali'nin romanlarında karakterler, toplumcu gerçekçilik ve ideolojik dönüşüm 2023
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Harun Aksu Uluslararası öğrencilere Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi için B1 düzeyinde metin uyarlama: 'Ömer Seyfettin-Gizli Mabet' örneği 2023
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Nazlı Hatun Batur Hamza-nâme (54. cilt) (İnceleme-metin-sözlük) 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Kasım Turgut Hamza-nâme (49. cilt) İnceleme-metin-sözlük-dizin 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Serpil Karakoç Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (44. cilt) (İnceleme-metin-sözlük) 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Shaheen Abbas Mustafa Chalabee Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (24. Cilt), İnceleme-metin-sözlük 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Büşra Aktürk Hamza-nâme (56. cilt) inceleme- metin- sözlük 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Merve Alabaşoğlu Hamza-nâme (48.cilt), inceleme-metin-sözlük 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Kübra Ece Özal Hamzanâme (25.cilt) inceleme-metin-sözlük 2022
Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN Zabiullah Karımı Şârihi bilinmeyen bir Şerh-i Kasîde-i Muhrika (Metin ve dil içi çeviri) 2022
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM İsmail Ekmekçi Afrika Çad Cumhuriyeti Abeşe Bölgesi ve Türkaylar halkı arasında bilinen çocuk oyunları 2022
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM Tuğçe Döğer Battalnâme Destanı ile Battal Gazî filmlerinin tip ve motif ekseninde karşılaştırılması 2022
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Nurcem Yeşiloğlu Hamzaname 46.cilt 2021
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Aysun Kılıçarslan Hamzavi'nin Hamza-nâmesi (57. cilt), İnceleme-metin-sözlük 2021
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Ceren Oğuz Yücel Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (12. cilt) inceleme, metin, sözlük 2021
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Eda Çakır Polat Halit Ziya Uşaklıgil hikâyelerinde ki'li cümleler 2021
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Şura Genç Hamzanāme (35. cilt) (inceleme-metin-sözlük) 2021
Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN Merdiye Mansur Nef'î'nin kasidelerine semantik bakış 2021
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM Onur Günel Gümüşhane ili Kelkit ilçesi Akdağ köyü Alevilerinin gelenek ve görenekleri 2021
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur GARAN GÖKŞEN Gül Nihal Kaya İbrahim Yıldırım'ın romanlarında delilik 2021
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur GARAN GÖKŞEN Seren Görücü Öner Hatice Meryem'in hikâye ve romanlarında toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesi 2021
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur GARAN GÖKŞEN Fatma Ulaş Seray Şahiner'in eserlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi 2021
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur GARAN GÖKŞEN Buket Korkmaz Orhan Pamuk'un romanlarında aile ilişkileri 2021
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Melike Nur Çep Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin temel ve orta seviyelerde hedef dil bağlamında karşılaştırılması 2021
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Gülhan Gedik Çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı'nın yeri, önemi ve kullanımı / Küçük Prens romanının b1 düzeyine uyarlanması 2021
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Bedriye Kaya Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (19.cilt) (İnceleme-metin-sözlük) 2020
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Mahmut Demir Metin Altıok'un şiirlerinde kelime grupları 2020
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Nesrin Kahveci Hamzanâme (55. cilt) inceleme-metin-sözlük 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Rıdvan Türkoğlu Cemal Süreya'nın şiirlerinde toplumcu gerçekçi izler 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Özkan Bakioğlu Asaf Hâlet Çelebi şiirlerinde kültürden hareketle imgenin inşası 2020
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM Hatice İbiş İzzettin Dönmez'in hayatı, edebi şahsiyeti, taşlama anlayışı ve taşlamalarının hikâyelerinin incelenmesi 2020
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Adem Koltukoğlu Teehhül Aleminde: İnceleme-metin 2020
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Ahmet Demir Yaşar Kemal'in romanlarında ağalık kurumu 2020
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur GARAN GÖKŞEN Hatice Çarlı Türkçe ve Yeni Gerçek Dergilerinin incelenmesi 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Fadime Boztoprak Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak amacıyla Dede Korkut Kitabı'nın Türkistan/Türkmen sahra nüshası 13. boy'un b1 düzeyinde sadeleştirilmesi 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Sercan Topci Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası adlı öykü kitabında kelime grupları 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN İsa Gökbulak Yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Uygur öğrencilerin /kursiyerlerin Türkiye Türkçesi öğrenirken karşılaştığı dilbilimsel sorunlar 2020
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Sedanur Sönmez II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu bildirilerinin dil ve kavram incelemesi 2020
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY Sinan Ertürk Giritli Sırrı Paşa'nın 'Sırr-ı İnsan' adlı eseri (inceleme, metin, sözlük) 2020
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Şenay Mamati Hamza-nâme -36.cilt- (inceleme-metin-sözlük) 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Mehmet Akif Yıldırım Hamzanâme (5.cilt I. kısım) (İnceleme-metin-sözlük) 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Halise Aycan Akan Hamza-name (10.cilt)inceleme-metin-sözlük 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Mustafa Ali Andaç Necati Cumalı'nın şiir kitaplarında kelime grupları 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Fırat Açıkel Hamza-Nâme (13. cilt ) inceleme- metin- sözlük 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Esra Aydoğan Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (32.cilt) inceleme-metin-sözlük 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Serhat Kaplan Hamzanâme (6. Cilt 2. Kısım) İnceleme-Metin-Sözlük 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Yunus Kumru Hamzanâme (18.cilt) inceleme-metin-sözlük 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Damla Göksel Özkurvurduk Hamzavî'nin Hamza-nâmesi (34. cilt) inceleme-metin-sözlük 2019
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Davut Coşar Yaşar Kemal'in Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinde toplumsal ve siyasal dönüşüm 2019
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Sezer Bilgili Hakan Günday romanlarında mekân kavramı 2019
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Duygu Tercan  Elif Şafak romanlarında feminist unsurlar 2019
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Necati Şener Nâzım Hikmet'in Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı'nda siyasi eleştiri 2019
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM Yunus Yılmaz Karagöz metinlerinin halk bilimsel açıdan değerlendirilmesi 2019
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Bilgehan Solmazgül Son yıldız (İnceleme-metin) 2019
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Mehmet Kunt Galîz Kahraman romanında anti kahramanlığın izleri 2019
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Hanife Mihriban Şatır Mehmet Rauf'un Son Emel hikâye kitabı üzerine bir inceleme 2019
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan UYGUN AYTEMİZ Esin Güngüder Ahmet Hikmet Müftüoğlu: 'ideal kadın'a yolculuk 2019
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY Sevgi Güre Necip Asım'ın İlm-i Lisan dersleri: İnceleme-metinlenler-sözlük 2019
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY Ahmet Başaran Mihrab Mecmuasında yayınlanan hikâyeler (İnceleme, metinler, sözlük) 2019
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Laçin Özğül Cemal Süreya' nın şiirlerinde kelime grupları 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Tuğba Deniz Hamzanâme 14.cilt (Metin-inceleme-sözlük) 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Serdar Tarun Hamzanâme (33. cild) metin-sözlük-inceleme 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Yaşar Yılmaz Hamza-nâme (6. cilt 1. kısım) inceleme- metin- sözlük 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Abdullah Kaya Hamzanâme (5.cilt II. kısım) (İnceleme-metin-sözlük) 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Vahide Ünver Çopursan Hamzanâme (27.cilt) (İnceleme-metin-sözlük) 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Sevil Acarpınar Attilâ İlhan'ın şiir kitaplarında kelime grupları 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Yasin Çakmak Hamzanâme (17.cilt) (inceleme-metin-sözlük) 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Feral Hançer Hamzanâme (11. cilt) (inceleme- metin-sözlük) 2018
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Selami Çelik Mitat Enç'in hikâyeleri üzerine bir inceleme 2018
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Zekiye Yıldırım Öyküleri ve öykücü yönüyle Ali Ayçil 2018
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY Funda Erikli Tencere yuvarlandı kapağını buldu (Metin, sözlük ve söz varlığı incelemesi) 2018
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Begüm Hande Çay Hamza-nâme (23.cilt) inceleme-metin-sözlük-indeks 2017
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Mustafa Aydın Hamzanâme (29.Cilt)(Metin-sözlük-indeks) 2017
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Yavuz Tatlı Hamzanâme (9. cilt) İnceleme-metin-sözlük 2017
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Abdulkadir Korkmaz Hamzanâme (20. cilt) (İnceleme- metin-sözlük) 2017
Doç. Dr. Songül AYDIN YAĞCIOĞLU Serpil Tokmak Osmanlı toplum hayatında serpûşlar ve Osmanlı şiirine yansıması 2017
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Cem İraz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında akıl ve ruh hastalıkları 2017
Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ Murat Özdemir Nilgün Marmara ve Didem Madak şiirinin feminist bağlamda mukayeseli incelenmesi 2017
Dr. Öğr. Üyesi Ali TAŞTEKİN Enver Gedik Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme 2017
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Ezgi İnal Zülfü Livaneli romanlarındaki ki yapısının sözdizimi bakımından incelenmesi 2016
Prof. Dr. Muhammet YELTEN Yılmaz Faraşoğlu Hamzavi'nin Hamzanamesi (26. cilt) giriş-inceleme-metin-sözlük 2016
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUÇAY Sefa Akbaş Kâmil Paşa'nın 'Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniye' adlı eseri: İnceleme, metin, sözlük (Yavuz Sultan Selim Dönemi'ne kadar) 2020

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler