fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon & Vizyon

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon

Aldığı eğitim, öğretim ve araştırma bilgisi ile uluslararası ticari fırsatları değerlendirebilen, analiz ve sentez yapabilen, stratejik düşünebilen, etik ilkelere göre hareket eden, yenilikçi uzman ve yöneticiler yetiştirmek; ulusal ve uluslararası yayın ve araştırmalar ile disipline katkı sağlamaktır.

 

Vizyon

Dış ticaret operasyonları, temel işletme fonksiyonları ve ekonomi alanlarında temel bilgi, beceri ve yeteneklere sahip, ülkemizin uluslararası rekabetini artırmak için gerekli ihracat ve markalaşma süreçlerine hakim uluslararası ticaret ve finans uzmanlarını disiplinlerarası bir anlayışla yetiştiren; ayrıca yeni ve fark yaratan, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan literatüre katkı sağlayan yayınlar ve projeler üreten akademisyenlere sahip bir bölüm olmaktır.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler