fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Amaçları

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

“Program Öğretim Amaçları”

 

Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) Bölümü, uluslararası ticaret ve finansmanın ilke ve kuralları ile ihracat ve ithalat mevzuatını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip, uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini bilişim dünyasının sunduğu yeniliklerle hayata geçirerek bilişim teknolojilerini kullanabilen girişimci ve yönetici adayı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program öğretim amaçları aşağıda listelenmektedir.

 

1- Uluslararası ticaret, işletme, lojistik ve finans uygulama teknikleri konusunda donanımlı yönetici adayları yetiştirmek,

2- Ulusal ve uluslararası piyasalarda çalışabilecek, rekabetçi, yeniliğe açık bireyler yetiştirmek,

3- Mezunlarımızın Uluslararası ticaret ve finansman alanıyla ilgili kamu kurumlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde, dış ticaret, dış pazarlama ve finans departmanlarında, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde çalışmalarını sağlamak,

4- Farklı kültürlerden kişilerin oluşturduğu ekipler içerisinde etkin biçimde görev alıp sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisi kazandırmak,

5- Öngörülebilir ve öngörülemeyen riskleri göze alabilme ve bununla birlikte hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerilerini kazandırmak,

6- Öğrencilere yenilikçilik, araştırmacılık, girişimcilik nosyonlarını kazandırmak; öğrencilerin sosyal ve etik sorumluluk anlayışı ile hareket etmelerini sağlamak,

7- Liderlik yetenekleriyle donatılmış ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş işletme yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler