fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Kalite Çalışma Takvimi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi
UTF (İNG.) Bölümü Kalite  Çalışma Takvimi
(2023 - 2024)

Çalışma Başlıkları

Sorumlular

Takvim

2022 Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS’ye girişi (1 Ocak-31 Aralık 2022 yılını kapsayacak)

Bölüm Başkanlığı

Ocak 2024

Dış Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Mezun Öğrenciler ve Sektör Temsilcileri

Ekim 2023
Mart 2024

İç Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Devam eden öğrenciler

Ekim 2023
Mart 2024

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi

Bölüm Başkanlığı

Aralık -Haziran 2024

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri  izleme sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Başkanlığı ve Stratejik Planlama Daire Başkanlığı

Aralık- Haziran  2024

Bölüm Program Çıktısı Değerlendirme Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Ağustos 2024

Mezun Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Ekim 2024

Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Yeterliliği Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Öğretim Üyesi

Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından sonraki ilk hafta

Bölüm Akademik Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna sunulması

Bölüm Kalite Sorumlusu

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının Hazırlanması

Bölüm Öğretim Üyeleri

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Birim Kalite Komisyonuna raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Raporlanması

Akademik Danışman

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Program Öğretim Amaçlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı
(PÖÇ Anketi, Firma Değerlendirme Formu ve  Dış Paydaş Görüşleri analizi sonunda gerçekleştirilecektir.)

Bölüm Öğretim Üyeleri, İç ve  Dış Paydaşlar

10 Temmuz 2024

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler