fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Programa Özgü Ölçütler

Beslenme ve Diyetetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • Diyetisyenlik mesleğinin gerçekleştirilmesine yönelik temel beslenme ve diyetetik bilgilerini  uygulayabilme, eleştirel değerlendirebilme, problem çözme ve karar alma yetkinliği;
  • Beslenme ve diyetetik uygulamalarını, bu alandaki mesleki bilgi birikimini ve donanımını kullanarak açıklayabilme;
  • Eğitim materyalleri geliştirebilme, kanıta dayalı güncel veri sunabilme,
  • Farklı disiplinler ile ilgili bilgiyi değerlendirebilme ve uygulamaya geçirebilme becerisi;
  • Toplum ve bireye yönelik çeşitli beslenme ve diyetetik önerileri sunabilmek için gereksinimlerin tarama testleri ve saptama yöntemleri ile tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi, tedavi planı yapılması, müdahale programı oluşturulması, uygulanması, gerektiğinde değiştirebilmesi, sonlandırabilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi gibi uygulamaları gerçekleştirebilme becerisi;
  • Mesleki uygulamalarda diğer sağlık çalışanları ve diğer disiplinlerle etkin, verimli ve etik kurallara uygun hareket edebilme becerisi.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler