fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yayınlarımız ve Başarılarımız

Beslenme ve Diyetetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölümümüz akademik personelinin Uluslararası ve Ulusal dergilerde yayımlanmış yayınlarımız:

 

1) Makalelerimiz

 • Uluslararası “SCI ve SCI-expended” dergilerinde: (Q1-Q4) toplam: 89 adet
 • Uluslararası “Emerging Sources Citation Index” dergilerinde toplam: 11 adet
 • Uluslararası diğer “hakemli dergilerde” toplam: 23 adet
 • Ulusal “TR-dizin dergilerinde” toplam: 24 adet
 • Ulusal diğer “hakemli dergilerde” toplam: 16 adet

 

2) Kongre bildirilerimiz

 • Uluslararası kongre bildirileri toplam: 81 adet
 • Ulusal kongre bildirileri toplam: 32 adet

 

3) Kitaplarımız

 • Yurt dışı yayınevlerince basımı yapılan kitaplarımız toplam: 3 adet
 • Yurt içi yayınevlerince basımı yapılan kitaplarımız toplam: 6 adet
 • Yurt dışı yayınevlerince basımı yapılan kitaplarda kitap bölümler toplam: 3 adet
 • Yurt içi yayınevlerince basımı yapılan kitaplarda kitap bölümler toplam: 12 adet

 

4) Başarılarımız

 • 2023 yılı itibarı ile Bölümümüz öğretim üyelerinin “Web of Science” h-indexi 1 ile 25 arasında ve “Google Scholar” h-indexi  3 ile 35 arasında değişmektedir.
 • Bölümümüz öğretim üyeleri 2017 yılından beri Elsevier tarafından yapılan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer almıştır:
 1. 2017 Yılı Listesinde yer aldı

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/1

 1. 2018 Yılı Listesinde yer aldı (2017 web sayfasında verildi)

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/1

 1. 2019 Yılı Listesinde yer aldı

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/2

 1. 2020 Yılı Listesinde yer aldı

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

 1. 2021 Yılı Listesinde yer aldı

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

 

5) Patentlerimiz

Bölümümüz öğretim üyelerinin toplam 9 Ulusal patenti bulunmaktadır.

 

6) Projeler

Ulusal projelerimiz (TÜBİTAK, TEYDEP, BAP, DPT gibi) toplam: 34 adet

 

7) Editör ve Yayın Kurulunda Yer Alınan Dergiler

Öğretim üyelerimiz 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde “Editör ve Yayın Kurulu” olarak yer alınmaktadır.

 

8) Ulusal ve Uluslarasın Kongre Düzenleme

Öğretim üyelerimizce 40’ın üzerinde “Ulusal ve Uluslararası Kongre” düzenlenmiştir.

 

9) Ulusal ve Uluslararası dergi hakemlikleri

Öğretim üyelerimizce 100’ün üzerinde “Ulusal ve Uluslararası dergilerde” hakemlik yapmaktadır.

Kitap Kapakları ve Tanıtımları

Bu kitap Türkiye‘de Efil yayınevi tarafından 6. Baskısı 2021 yılında yayımladı. Kitapta gıdaların bozulmalarına ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara, gıdaların korunmasına ve gıdalarda mikrobiyal bulaşmalara yer verilmiştir.

Bu kitap “John Wiley & Sons, Ltd.” yurt dışı yayınevi tarafından iki cilt olarak 2016 yılında yayımladı. Kitapta gıdaların bozulmalerına ve hastalıklara neden olan mikroorganizmalara, patojenlere karşı bağışıklık yanıtlara, mikroorganizmaların gıdalarla bulaşma yolllarına ve gıdaların korunmasına yer verilmiştir.

Bu kitap “Elsevier Inc.” yurt dışı yayınevi tarafından 2021 yılında yayımladı. Kitapta genel mikrobiyoloji laboratuar uyglamaları olan mikroorganizma kültür çoğaltılması, mikrobiyal mikroskopik yöntemler, biyokimyasal ve serolojik yöntemler ve mikroorganizmaları etkileyel antimikrobiyal ve çevresel faktörler görsel ve ayrıntılı olarak yer verildi.

Bu kitap “Elsevier Inc.” yurt dışı yayınevi tarafından 2022 yılında yayımladı. Kitapta gıdalarda bozulma etkeni ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olan mikroorganizmaların izolasyonuna ve sayım yöntemlerine görsel ve ayrıntılı anlatımlarla yer verildi.

Bu kitap Türkiye‘den uluslararası yayınevi niteliği olan “Nobel” yayınevi tarafından 2021 yılında yayımladı. Kitapta fonksiyonel gıdalar içerisinde öncelikle yer alan geleneksel ve diğer ferment ürünlerin üretim teknolojileri ve fermentasyon sırasında ve sonrasında mikrobiyal aktivitelere yer verildi.

Bu kitap Türkiye‘den uluslararası yayınevi niteliği olan “Nobel” yayınevi tarafından 2022 yılında yayımladı. Kitapta gıda üretim alanlarında hijyen sanitasyon, kişisel hijyen, temizlik maddeleri ve uygulamaları ve gıda güvenliği sistemlerine yer verildi.

Bu kitap Türkiye’de İlke Yayınevi tarafından yayımladı. Kitapta Gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon konularına yer verildi.

Bu kitap Türkiye’den uluslararası yayınevi niteliği olan “Ankara Nobel Tıp Kitabevleri” tarafından 2023 yılında yayımlandı. Kitapta kronik hastalığı olan ve uzun süreli beslenme desteğine ihtiyaç duyan veya beslenme yetersizlikleri açısından risk altında olan dezavantajlı çocukların tıbbi değerlendirmesi ve birçok hastalığın tespit, teşhis ve tedavisine yönelik konular yer almaktadır.

Bu kitap, Türkiye’de “Hatiboğlu” tarafından 2021’de yayımlandı. Kitapta anne ve çocuk beslenmesinin önemi, küresel açlıkla mücadele,  doğal afet, savaş, göç, salgın hastalıklar gibi  durumlarda gıda güvenliği ve anne çocuk beslenmesi konuları yer almaktadır.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler