fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstanbul AREL Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını temel alarak öğrencilerin muafiyet işlemlerini yürüten Muafiyet ve İntibak Komisyonu bulunmaktadır.

 

Öğrencinin ilgili bölüme geçişi ile ilgili işlemlerin Öğrenci İşleri Ofisi’nde tamamlanması ile birlikte, evrakları ilgili Bölüm Başkanlığı’na iletilmektedir. Komisyon, muafiyet ve intibakla ilgili talepleri “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” esaslarına göre incelenir ve beş iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır.

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Erişim Linki: https://www.istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2022/12/Muafiyet-ve-Intibak-Islemleri-Yonergesi-1.pdf

 

Muafiyet ve intibak işlemleri, İİBF İşletme (TR) lisans programı, Dekanlığın bilgisi dâhilinde oluşturduğu 3 öğretim elemanının yer aldığı Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından yürütülmektedir.2022-2023 akademik yılı için muafiyet ve intibak başvurularını değerlendirmek üzere İşletme (TR) Lisans Programı Muafiyet ve İntibak Komisyonu üyeleri aşağıdaki öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Gürün Karatepe
Öğr. Gör. Aysegül Gülhan

Arş. Gör. Alişan ALCAN

Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Dil Yeterliliği Muafiyeti

Üniversitemize kayıtlı olan öğrencilerin Türkçe Yeterliliklerini ölçmek için Dil Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde sınavlar yapılmaktadır.

 

Sınava giriş şartları aşağıdaki gibidir.

  1. Sınava giriş için web sitesinden kayıt olunması gerekmektedir.
  2. Öğrenciler Bahar döneminin başlangıcında da sınava girebilmektedir. Bu sınava “Ara Dönem Muafiyet Sınavı” adı verilmekte olup Güz döneminde katılan öğrencilerin de bu sınava girme hakkı bulunmaktadır.

 

Bu sınava ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir:

  1. Sınav, beş oturumdan oluşmaktadır. İlk oturumda öğrencilerin gramer bilgileri, ikinci oturumda okuma ve anlama becerileri üçüncü oturumda yazma, dördüncü oturumda dinleme ve son oturumda ise konuşma becerileri ölçülmektedir.
  2. Öğrenciler, her oturumdan sonra 15 dakika ve iki oturumdan sonra 1 saatlik molaya çıkmaktadırlar.
  3. Konuşma becerisinde üç soru sorulur. Bunlardan ilki düşüncesini ifade edebileceği tek bir soru ve sonrasında ise bir sorunun ardından verdiği cevaba göre ikinci bir soru sorulup takip sorularıyla bir düşünceyi geliştirme becerisi aranır.
  4. Sorular CEFR (Avrupa Dil Ortak Çerçeve Metni)’ne göre hazırlanmış olup her türlü soru tipi bulunmaktadır.

 

Başarı Değerlendirmesi:

  1. Her öğrencinin bir defa sınava girme hakkı vardır. Daha sonra sınavda aldığı puana göre, Lisans ve ön lisans için 70; yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 80 puan alma şartı vardır, bölümlere sevk edilir.
  2. Her bir sınav oturumunda alması gereken asgari puan olan 15 puanı alma şartı bulunmaktadır.
  3. Gerekli puanı alan öğrenciler, Öğrenci İşleri Dairesi’ne bildirilmektedir.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler