fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Staj Değerlendirme Komisyon Üyeleri

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme (TR) Lisans Programı’nda öğrencilerin mezun olabilmeleri için 20 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Staj, AKTS hesaplaması ile program müfredatına eklenmiştir. Staja ilişkin esaslar Uygulamalı Eğitimler Yönergesi’nde belirlenmiştir. Kariyer planlama yönetim süreçlerine destek vermek üzere üniversitede Kariyer Merkezi ile ortak kullanımı olan ArelKam Otomasyon sistemi hazırlanmıştır. Staja ilişkin süreçler burada belirlenmiştir. Öğrenci staj yerini kendisi belirleyebileceği gibi, süreç şemasındaki Arelkam adımlarını da takip edebilmektedir. Bu durumda Arelkam’ın önerdiği firmada staj imkânı elde edebilmektedir. Arelkam’daki ön süreç ardından, bölüm başkanlığına staj başlangıcı için inceleme ve onay talebi gelmektedir. Bölüm başkanlığı ilgili öğrencinin staj yapacağı firma ve departmanı, bölümün program çıktılarını göz önünde bulundurarak incelemektedir. Bölümün onay vermesinin ardından öğrencinin stajı başlamış olmaktadır. Stajın tamamlanmasının ardından öğrenci, hazırlamış olduğu staj dosyasını ArelKam’a teslim etmektedir. Staj dosyasının, staj komisyonu tarafından incelenmesinin ardından, başarılı/başarısız durumu karara bağlanmaktadır.

 

İşletme (TR) programı 2021-2022 dönemi Staj Komisyonu Dekan Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar DALOĞLU ve ARELKAM yetkilisi Fatih ÇETİN’den oluşmaktadır.

 

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi Erişim Linki: https://arel.edu.tr/wp-content/uploads/2022/08/Uygulamali-Egitimler-Yonergesi-.pdf

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler