fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Amaç ve Hedefler

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Amaçlar

İşletme (TR)  Lisans Programı, mezunlarına işletmenin bütün fonksiyonlarına ilişkin bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda derslerin, laboratuvar ve uygulama atölyelerinde pekiştirilmesi ile, öğrencilerin teorik derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı sağlanmaktadır. Böylece mezunlarımızın iş hayatına atıldıklarında daha donanımlı ve rakiplerine göre bir adım ileride olmalarına katkı sağlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda İşletme (TR)  Lisans Programının amaçları;

 • Amaç 1; Yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, pazarlama, muhasebe konularında ve aynı zamanda denetim alanında da ileri düzeyde bilgi ve beceriyle donatmak,
 • Amaç 2; Yönetim, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, finans, pazarlama, muhasebe alanlarında zor şartlarda isabetli karar verme yetkinliği kazandırmak,
 • Amaç 3; Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik ile sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak.
 • Amaç 4; Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırarak liderlik yetenekleriyle donatmak,
 • Amaç 5; Sürekli öğrenmeyi ilke edindirmek,
 • Amaç 6; Özel ve kamu kuruluşlarına uzman veya yöneticiler yetiştirmek, olarak belirlenmiştir.

 

Hedefler

 • Bilimsel ve akademik özerklik,
 • Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,
 • Öğrenci odaklılık,
 • Eleştirel düşünce,
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik,
 • İnsana ve doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk,
 • Etik değerlere bağlılık,
 • Çok seslilik ve katılımcılık,
 • Disiplinlerarasılık

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler