fbpx
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Program Kalite Çalışma Takvimi

İşletme (Türkçe)

AKADEMİK

FAKÜLTELER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstanbul Arel Üniversitesi
İşletme (TR) Bölümü Kalite  Çalışma Takvimi
(1.09.2022-31.08.2023)

Çalışma Başlıkları

Sorumlular

Takvim

2022 Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS’ye girişi (1 Ocak-31 Aralık 2022 yılını kapsayacak)

Bölüm Başkanlığı

14 Ocak 2023

Dış Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Mezun Öğrenciler ve Danışma Kurulu

Temmuz 2023
Mart 2023

İç Paydaş Geri Bildirim Toplantısı

Öğretim Üyeleri, Devam eden öğrenciler

Temmuz 2023
Mart 2023

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi

Bölüm Başkanlığı

Aralık -Haziran 2023

Stratejik Plan Bölüm Anahtar Performans göstergeleri  izleme sonuçlarının değerlendirilmesi

Bölüm Başkanlığı ve Stratejik Planlama Daire Başkanlığı

Aralık- Haziran  2023

Bölüm Program Çıktısı Değerlendirme Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

1 - 5 Temmuz

Mezun Memnuniyet Anketi Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Başkanlığı

1 - 5 Temmuz

Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Yeterliliği Anketinin Uygulanması ve Raporlanması

Bölüm Öğretim Üyesi

Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından sonraki ilk hafta

Ders Dönem Sonu Raporlarının Hazırlanması ve Bölüm Kalite Komisyonuna Sunulması

Bölüm Öğretim Üyeleri

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının Değerlendirilmesi ve Görüşülmek Üzere Bölüm Kuruluna Sunulması

Bölüm Kalite Komisyonu

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Birim Kalite Komisyonuna raporlanması

Bölüm Başkanlığı

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Bölüm Akademik Faaliyet Raporlarının Bölüm Kalite Komisyonuna Sunulması

Bölüm Kalite Komisyonu

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Bölüm Akademik Faaliyet Raporlarının Değerlendirilmek Üzere Bölüm Kuruluna Sunulması

Bölüm Başkanlığı

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Raporlanması ve Bölüm Kalite Komisyonuna Sunulması

Akademik Danışman

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Değerlendirilmek Üzere ve Bölüm Kuruluna Sunulması

Bölüm Kalite Komisyonu

Akademik dönem sonundaki bir ay içinde

Program Öğretim Amaçlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı (PÖÇ Anketi, Firma Değerlendirme Formu ve Dış Paydaş Görüşleri Analiz Sonunda Gerçekleştirilecektir.)

Bölüm Öğretim Üyeleri, İç ve Dış Paydaşları, Danışma Kurulu

10 Temmuz 2023

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler