fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Yeterlilikleri

Beslenme ve Diyetetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  1. Beslenme ve Diyetetik alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi, fen ve sosyal bilimler ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
  2. Beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanları ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi tanır.
  3. Sağlıklı ve hasta bireylerde veya toplumda beslenme durumunu saptar ve kanıta dayalı olarak uygun girişimi uygular.
  4. Birey, aile ve topluma özgü yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bilincini verir.
  5. Mesleki uygulamalarda gerekli olan ekipmanları ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  6. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
  7. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle mesleki açıdan kendini yeniler.
  8. Mesleki etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak Beslenme ve Diyetetik alanında görev, hak ve sorumluluklarını yerine getirir.
  9. Birey, aile ve toplumu sağlıklı ve güvenli beslenme konusunda beslenme durumunu dikkate alarak teşvik edecek stratejiler ve politikalar geliştirir.
  10. Beslenme ve Diyetetik alanıyla ilgili uygun araştırma yöntemini seçerek deney, proje ve araştırma yapar.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler