fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Müfredat

Sosyal Hizmet

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

1. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  ORTL101 Zorunlu Uzaktan Yüksek Öğrenime Giriş ve Kariyer Planlama 1 0 1 1
  ORTL161 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
  ORTL171 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-I 2 0 2 2
  MBBL041 Zorunlu Uzaktan Temel Matematik 3 0 3 3
  YDLL 161 Zorunlu Uzaktan İngilizce I 4 0 4 4
6SHBMAU101 SHML101 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 8
6SHBTBA101 SOSL111 Zorunlu Uzaktan Sosyoloji 3 0 3 5
6TOTTBA102 ISLL113 Zorunlu Örgün Temel Hukuk 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30
2. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  ORTL261 Zorunlu Uzaktan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
  ORTL271 Zorunlu Uzaktan Türk Dili-II 2 0 2 2
  YDLL 162 Zorunlu Uzaktan İngilizce II 4 0 4 4
6SHBMAU102 SHML102 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme 1 4 3 8
6SHBTBA102 SOSL114 Zorunlu Örgün Sosyal Antropoloji 3 0 3 4
6SHBTBA104 PSKL111 Zorunlu Uzaktan Psikoloji 3 0 3 5
6SHBTBA106 SOSL112 Zorunlu Uzaktan Felsefe 3 0 3 5
Toplam 18 4 20 30
3. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
  MBBL061 Zorunlu Uzaktan Bilgi Teknolojileri Kullanımı   2 0 2 2
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ     Uzaktan 21.YY Y.Seçmeli 1 (Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik) 2 0 2 2
Örgün 21.YY Y.Seçmeli 2 (Mesleki Sorumluluk ve Etik) 2 0 2 3
6ISLTBA103 ISLL114 Zorunlu Örgün İstatistik 3 0 3 5
6SHBTBA205 SHML201 Zorunlu Örgün İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I 3 0 3 5
6SHBMAU201 SHML261 Zorunlu Örgün Sosyal Sorunlar 3 0 3 5
        Üniversite Seçmeli-I 3 0 3 3
6ISLTBA001 ISLL233 Zorunlu Örgün Genel İktisat 3 0 3 5
Toplam  21 0 21 30
4. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ Uzaktan 21.YY Y.Seçmeli 1 (Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri) 2 0 2 3
Uzaktan 21.YY Y.Seçmeli 2 (Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması) 2 0 2 3
6SHBTBA202 SKYL222 Zorunlu Örgün Kamu Yönetimi 3 0 3 4
6SHBTBA204 SKYL202 Zorunlu Örgün Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 4
6SHBTBA206 SHML202 Zorunlu Örgün İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II 3 0 3 5
6SHBMAU202 SHML206 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Mevzuatı 3 0 3 4
6SHBMAU204 SHML204 Zorunlu Örgün Rapor Yazma ve Sunum Becerileri 3 0 3 4
        Üniversite Seçmeli-II 3 0 3 3
Toplam 22 0 22 30
5. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
6UYGIHK001 SHML361 Zorunlu Uzaktan İnsan Hakları 2 0 2 3
6SHBMAU301 SHML307 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Kuramları-I 4 0 4 6
6SHBMAU303 SHML305 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Araştırmaları-I 2 0 2 5
6SHBMAU305 SHML363 Zorunlu Uzaktan Sosyal Politika ve Planlama 3 0 3 4
6SHBMAU307 SHML301 Zorunlu Örgün Aile ve Çocuk Sosyal Hizmeti 2 0 2 4
6SHBMAS009 SHML309 Zorunlu Örgün Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet 2 0 2 3
BÖLÜM (ALAN) SEÇMELİ DERSLER Örgün Bölüm Seçmeli 1 (Yaşlılarla Sosyal Hizmet) 2 0 2 4
YETKİNLİK GELİŞTİRME DERSLERİ Örgün Yetkinlik Geliştirme Dersi  1 0 1 1
Toplam 18 0 18 30
6. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
                 
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ Uzaktan 21.YY Y.Seçmeli 1 (Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği) 2 0 2 3
6SHBMAU304 SHML306 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Araştırmaları-II 2 0 2 5
6SHBMAS306 SHML310 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Yönetimi 3 0 3 5
6SHBMAU302 SHML308 Zorunlu Örgün Sosyal Hizmet Kuramları-II 4 0 4 6
BÖLÜM (ALAN) SEÇMELİ DERSLER Örgün Bölüm Seçmeli 1 (Engellilerle Sosyal Hizmet) 2 0 2 4
Örgün Bölüm Seçmeli 2 (Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet) 2 0 2 4
UNİVERSİTE SEÇMELİ DERS HAVUZU Örgün Üniversite Seçmeli III  2 0 2 3
Toplam 17 0 17 30
7. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
6SHBMAU401 SHML405 Zorunlu Örgün Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2 0 2 7
6SHBMAU495 SHML401 Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-I 2 4 4 5
6SHBIYU003 SHML403 Zorunlu Örgün İşletmede Mesleki Eğitim-I 2 24 14 14
BÖLÜM (ALAN) SEÇMELİ DERSLER Uzaktan Bölüm Seçmeli 1 (Bilim Tarihi ve Felsefesi) 2 0 2 4
Toplam 8 28 22 30
8. YARIYIL
Eski Kod Yeni Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U UK AKTS
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ Uzaktan 21.YY Y.Seçmeli 1 1 0 0 1
6SHBIYU004 SHML404 Zorunlu Örgün İşletmede Mesleki Eğitim -II 2 24 14 14
6SHBMAU496 SHML402 Zorunlu Örgün Bitirme Projesi-II 2 4 4 5
BÖLÜM (ALAN) SEÇMELİ DERSLER Örgün Bölüm Seçmeli 1 (Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet) 2 0 2 5
Örgün Bölüm Seçmeli 2 (Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet) 2 0 2 5
Toplam 9 28 22 30
SEÇMELİ DERSLER
SIRA ÖN KOŞUL  KOD ÖRGÜN/UZAKTAN DERS Dönem Bilgisi Teori Uygulama Kredi Ects DIŞ KONTENJAN
KOD DERS ESKİ YENİ
1     6SHBMAS001 SHML311 Örgün Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 5 2 0 2 4  
2      6SHBMAS002 SHML303 Örgün Yaşlılarla Sosyal Hizmet 5 2 0 2 4  
3     6SHBMAS003 SHML313 Örgün Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet 5 2 0 2 4  
4     6SHBMAS007 SHML 316 Örgün Gençlerle Sosyal Hizmet 6 2 0 2 4  
5     6SHBMAS006 SHML 314 Örgün Okul Sosyal Hizmeti 6 2 0 2 4  
6     6SHBMAS005 SHML312 Örgün Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet 6 2 0 2 4  
7     6SHBMAS004  SHML304 Örgün Engellilerle Sosyal Hizmet 6 2 0 2 4  
8     6UYDYGS029 SHML409 Örgün Farklı Kültürleri Anlamak 7 2 0 2 4  
9     6SHBMAS008 SHML406 Örgün Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 8 2 0 2 5  
10     6SHBMAS011 SHML408 Örgün Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet 8 2 0 2 5  
11     6SHBMAS012 SHML410 Örgün Adli Sosyal Hizmet 8 2 0 2 5  
12     6SHBMAS013 SHML 412 Örgün Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri 8 2 0 2 5  
21. YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ
3. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Örgün Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Zorunlu Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
4. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Örgün Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
5. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Örgün Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
ORTL363 Zorunlu Uzaktan Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik  2 0 2 3
6. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL291 Seçmeli Örgün Gönüllülük Çalışmaları 1 2 2 4
ORTL361 Zorunlu Uzaktan Çevre Koruma,  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
ORTL365 Zorunlu Uzaktan Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri   2 0 2 3
ORTL367 Zorunlu Örgün Mesleki Sorumluluk  ve Etik 2 0 2 3
ORTL369 Zorunlu Uzaktan Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
ORTL371 Zorunlu Uzaktan Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
8. YY
Kod Zorunlu/Seçmeli Örgün/Uzaktan Ders T U Kredi AKTS
ORTL461 Seçmeli Uzaktan Proje Yönetimi 1 0 0 1
ORTL463 Seçmeli Uzaktan Veri Okuryazarlığı 1 0 0 1
ORTL465 Seçmeli Uzaktan Dijital Okuryazarlık 1 0 0 1
ORTL467 Seçmeli Uzaktan Liderlik ve Takım Çalışması 1 0 0 1

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler