fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Amaçları ve Hedefleri

Sosyal Hizmet

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Amaç
Sosyal hizmet alanında gerek kuramsal gerekse uygulamalı ileri düzeyde bilgi, beceri ve
yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası
işbirliğinin zorunluluklarını kavramış olan mezunların ekip çalışması ilkelerini özümseyerek
görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
çerçevesinde gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olmaları amaçlanmaktadır.

 

Hedefler
1. Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgi kazandırmak,
2. Sosyal hizmetin farklı alanlarında sahip olduğu, ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı
bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanmasını sağlamak,
3. Dünyada ve kendi ülkesinde gerçekleşen sosyal olaylar arasındaki ilişkiyi insan üzerinde
yaratabileceği etkileri de dikkate alarak analiz etme becerisi kazandırmak,
4. Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri
çerçevesinde gerçekleştirmesini sağlamak,
5. Disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini
özümsemesini sağlamak,
6. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemesini, bu doğrultuda teknolojik değişim ve
yenilikleri takip ederek bilgilerini sürekli güncelleyebilme yetkinliği kazanmasını sağlamak,
7. Araştırma, girişimcilik, çevresi ile etkili iletişim kurma becerilerini kazandırmak,
8. Sorumluluk ve risk alma yetkinliğini kazandırmak,
9. Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya ilgili bölümlerinde akademisyen olarak
çalışabilecek mezunlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu ve Özel Kuruluşlar, Yerel Yönetimler ve bağlı
birimleri, Sivil Toplum Örgütleri, Uluslararası Örgütler vb. alanlarda çalışabilecek bilgi, beceri
ve yetkinlikte mezunlar yetiştirmek.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler