fbpx

Genel Sekreterlik

ÜNİVERSİTE

İDARİ BİRİMLER

Genel Sekreterlik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu sekizinci bölüm Yönetim Örgütleri Madde 51’de, Atama Esasları Madde 52’de ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kanunlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer aldığı şekliyle kurulmuştur. Üniversite idari teşkilatının çalışmalarını yürütür ve bu çalışmaların yürütülmesinde Rektöre karşı sorumludur.

 

Mustafa Kılıçaslan
Genel Sekreter

 

Gülşen Şimşek
Genel Sekreter Yardımcısı