fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Çocuk Gelişimi Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Alanında mesleki bilgi ve donanımı ile fark yaratacak, çocuk ve insan haklarına saygılı, Atatürkçü, kültürel değerlerini koruyan ve yaşatan, çağdaş ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanını yetiştirmek.Hedefler Mesleğinin önemini kavrayabilme, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak araştırma, geliştirme konularının önemini açıklayabilme. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerini kavrayabilme, uygulayabilme ve tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte destekleyebilme. İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme. Geleceğin yetişkinlerine ışık tutmada mesleki bilgi ve becerisini aktif olarak kullanabilme Değişen toplumsal yaşama uygun eğitimsel yaklaşımları araştırma ve adapte edebilme Estetik bir bakış açısı kazanabilme, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmede etkin rol alabilme

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler