fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Elektrik Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Elektrik programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli teknik eleman gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilere teorik bilgiler ile pratik uygulamaların birlikte verilerek, öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına uygun ara elemanlar yetiştirmektir.

 

1-Fen bilimleri, matematik gibi sayısal ve uygulama içeren alanlar ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen, değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek.

 

2-Elektrik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirmek.

 

3-Elektrik devreleri , elektrik tesisleri ve otomasyon sistemleri üzerinde temel analiz ve tasarım yapabilen, elektrik modüllerini kullanabilen, elektrikli cihazların bakım, arıza ve ölçümlerini yapabilen, elektrik ve elektronik devre tasarım-simülasyon yazılımlarını kullanabilen, kumanda sistemlerinin yapısını ve programlamasını bilen, akıllı röle sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri (PLC) tanıyan ve kullanabilen, mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını ve motor sürücülerini seçebilen, elektriğin özel konularında çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek.

 

4-Tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmek. 5-İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler