fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU
Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Amacı; Çevirmenlik ve İngiliz Dili alanlarının gerektirdiği her türlü uygulama ve faaliyetleri analitik düşünerek, belirlenmiş kalite kriterleri doğrultusunda yapabilecek sorumluluğu alabilen, sosyal anlamda kendini geliştirerek çevresinin, ülkesinin ve dünyanın farkında olan, etkili iletişim becerilerini kazarak çevresiyle yapıcı ve doğru bir iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme vizyonunu gerçek anlamda kavrayarak öğrenmeyi öğrenme yetkinliğini kazanmış bireyler yetiştirmektir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Programımız kapsamında öğrencilerimizin kazanmasını hedeflediğimiz başlıca amaçlar; Çeviri ve İngiliz Dili alanlarında edindiği teorik bilgileri de kullanarak alan ile ilgili kalite standartlarına uygun çalışmaları; iş etiği, ahlak ve çevre faktörlerini de farkında olarak yapmak, Yaşam Boyu Öğrenme vizyonunu da içine alacak şekilde teknolojik değişim ve yenilikleri takip ederek bilgilerini sürekli güncelleyebilme yetkinliğini kazanmak, etkili iletişim becerilerini geliştirerek üçüncü kişilerle doğru ve olumlu yönde iletişim kurarak, kendine olan güvenini sağlamlaştırmak, ülkesi, işi ve diğer kişilere karşı sorumluluğunun farkında olarak sosyal, ahlaki ve etik değerlerini olumlu yönde geliştirmektir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler