fbpx
Meslek Yüksekokulu

Yayınlar

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör Esra SEVİMLİ

 1. Kalite Kontrol Çemberi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve Ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları. Tuğçe Nuriye Ünlü, Esra Sevimli, Duygu Deniz Çelik, Yayın Yeri: Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2022
 2. Bazı Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Karşılaştırmalı Analizi ZEYNEP KAVŞUR, ESRA SEVİMLİ, Yayın Yeri: Sağlık ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, 2021
 3. Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim Ve Yalın Uygulama Örnekleri. Duygu Deniz Çelik, Tuğçe Nuriye Ünlü, Esra Sevimli, Yayın Yeri: Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi , 2021
 4. A Qualıtatıve Study On The Level Of Knowledge About The Health Lıteracy Concept Of Teachıng Staff. Duygu Deniz Çelik ,Esra Sevimli,Tuğçe Nuriye Ünlü, Yayın Yeri: International Journal Of Health Management And Tourism, 2021
 5. An Overview Of Traditional And Complementary Medicine İnitiatives And Strategies DUYGU DENİZ ÇELİK, ESRA SEVİMLİ, TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, Yayın Yeri: Health Care Academician Journal, 2021
 6. Rısk Factors Of Non-Communıcable Dıseases In Turkey: A Short Revıew Esra Sevimli, Duygu Deniz Çelik,Tuğçe Nuriye Ünlü, Yayın Yeri: International Journal Of Health Management And Tourism, 2021
 7. Türkiye’de Sağlık Politikalarını Belirlemede Dış Paydaş Analizi. TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, DUYGU DENİZ ÇELİK, ESRA SEVİMLİ, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2020
 8. Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetlerinin Bazı Gelişmiş Ülkeler İle Karşılaştırılması ZEYNEP KAVŞUR,ESRA SEVİMLİ, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2020
 9. Sağlık Hizmetlerinde Altı Sigma Metodolojisi ESRA SEVİMLİ, TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, DUYGU DENİZ ÇELİK, Yayın Yeri: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2020
 10. An Assessment of Health Information Systems Through the Perspective of Computer Engineering Students and Medical Students ESRA SEVİMLİ, ELİFNAZ ALTINGÖZ, NUR ŞİŞMAN KİTAPÇI, OKAN CEM KİTAPÇI, LEYLA KÖKSAL, MERAL YAY, PINAR KILIÇ AKSU, GONCA MUMCU, Yayın Yeri: Acta Informatica Medica, 2019

 

Öğr. Gör Duygu DENİZ ÇELİK

 1. An Overview Of Traditional And Complementary Medicine İnitiatives And Strategies DUYGU DENİZ ÇELİK, ESRA SEVİMLİ, TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, Yayın Yeri: Health Care Academician Journal, 2021
 2. Koronavirüs (Covıd-19)’Ün Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma Burhan Çetin, Hatice Nilay Gemlik ,Onur Yarar, Yayın Yeri: Koronavirüs (Covıd-19)’Ün Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi: Nitel Bir Araştırma, 2021

 

 1. Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim Ve Yalın Uygulama Örnekleri Duygu Deniz Çelik, Tuğçe Nuriye Ünlü, Esra Sevimli, Yayın Yeri: Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2021
 2. A Qualıtatıve Study On The Level Of Knowledge About The Health Lıteracy Concept Of Teachıng Staff Duygu Deniz Çelik, Esra Sevimli, Tuğçe Nuriye Ünlü, Yayın Yeri: International Journal Of Health Management And Tourism, 2021
 3. Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim Ve Yalın Uygulama Örnekleri Duygu Deniz Çelik, Tuğçe Nuriye Ünlü, Esra Sevimli, Yayın Yeri: Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2021
 4. An overview of traditional and complementary medicine initiatives and strategies DUYGU DENİZ ÇELİK, ESRA SEVİMLİ, TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, Yayın Yeri: Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2021
 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Yönelimlerinin İyi Oluş Modeli (PERMA) İle İlişkisi İSMAİL BİÇER, DOĞANCAN ÇAVMAK, DUYGU DENİZ ÇELİK, MUSTAFA ÖZAL, Yayın Yeri: Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2021
 6. Türkiye’de Sağlık Politikalarını Belirlemede Dış Paydaş Analizi TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, DUYGU DENİZ ÇELİK, ESRA SEVİMLİ Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2020
 7. Sağlık Hizmetlerinde Altı Sigma Metodolojisi ESRA SEVİMLİ,TUĞÇE NURİYE ÜNLÜ, DUYGU DENİZ ÇELİK, Yayın Yeri: Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2020
 8. İten ve Çeken Faktörler Temelinde Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Girişimci Olma Nedenleri / The Reasons for Syrian Refugees in Turkey Becoming Entrepreneurs Based on Push and Pull Factors DUYGU DENİZ ÇELİK, METİN REYHANOĞLU, Yayın Yeri: Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi /Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2018

Öğr. Gör. Zeynep Merve DİNLER

 1. Sağlık Hizmetlerinden Yoksunluk Göstergeleri Açısından Türkiye Ve Seçilmiş Oecd Ülkelerinin Karşılaştırılması Zeynep Merve Dinler, Mahmut Akbolat, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2023
 2. The evaluation of telemedicine-online health services during Covid-19 in Turkey private hospitals: Thematic analysis ZEYNEP MERVE DİNLER, EDA YILMAZ ALARÇİN, Yayın Yeri: Annals of Clinical and Analytical Medicine, 2021
 3. Examınatıon Of Graduate Thesıs In Terms Of Content And Structure In The Fıeld Of Health Management Between 2010-2018 Zeynep Merve Dinler, Mahmut Akbolat, Yayın Yeri: International Journal Of Health Management And Tourism, 2021
 4. Covid-19 Üzerine Ekonomi-Politik Bir İnceleme Zeynep Merve Dinler, Yayın Yeri: Academıc Socıal Resources Journal, 2020
 5. Hasta Haklarının Kurumsallaşmasında Sağlık Ombudsmanlığı Modeli HARUN KIRILMAZ, ZEYNEP MERVE DİNLER, Yayın Yeri: Ombudsman Akademik , 2019

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler