fbpx
Meslek Yüksekokulu

Öğrenme Çıktıları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Program Öğrenme Çıktıları:

 

Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 

1 Tıbbi kayıtların sorumluluğu, hukuki durumu, gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti konusunda yasal düzenlemeleri açıklar.

 

2 Klinik çalışması sırasında anatomik terimlerin yazılışını, okunuşunu kavrar/uygular.

 

3 Klinik çalışması sırasında hastalıklarla ilgili tanı, tedavi yöntemlerini kavrar.

 

4 Tıbbi kayıtların sorumluluğu, hukuki durumu, gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti konusunda yasal düzenlemeleri raporlar.

 

5 Klinik çalışması sırasında hastalıklarla ilgili tanı, tedavi yöntemlerini kavrar.

 

6 Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.

 

7 Tıbbi kayıtların önemini ve kullanım alanlarını açıklar.

 

8 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

9 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

10 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

 

11 Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.

 

12 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

 

13 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

14 Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.

 

15 Ana Dili’ni en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanır.

 

16 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

17 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

18 Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.*

 

19 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

20 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

21 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyuruları



İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler