fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaçlar ve Hedefler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaçlar

 

Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Sağlık kuruluşlarında hasta ile ilgili kayıt, dosyalama, istatistik ve arşiv sisteminin düzenli olarak tutulması ve yazışmaların sağlıklı yürütülmesi için ara insan gücü yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri unvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.

 

Hedefler

 

1. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programındaki tüm dersler hakkında bilgi verme

 

2. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ile ilgili yeterli olacak düzeyde tıbbi terminolojiye ve yabancı dil bilgisi oluşturmak

 

3. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanmayı sağlamak

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler