fbpx
Meslek Yüksekokulu

Yayınlar

İş Sağlığı ve Güvenliği

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARSLAN BURAK

  1. Determination of Polar Pesticides in Plant-Based Foods By LC-MS/MS, Deniz Arslan Burak, Yücel Şahin, Muhammet Burak , Yayın Yeri: Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler , 2024.
  2. Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği, Deniz Arslan Burak, Fatih Ertürk, Yayın Yeri: Arel Usam- Stratejik Bakış Dergisi- Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Sayısı , 2023.
  3. Preconcentration, separation and spectrophotometric determination of aluminium(III) in water samples and dialysis concentrates at trace levels with 8-hydroxyquinoline–cobalt(II) coprecipitation system, Volkan Numan Bulut, Deniz Arslan Burak, Duygu Özdeş, Mustafa Soylak, Mehmet Tüfekçi , Yayın Yeri: Journal of Hazardous Materials , 2010.

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERTÜRK

  1. Synthesis, Antiproliferative and Cytotoxic Activities, DNA Binding Features and Molecular Docking Study of Novel Enamine Derivatives, Meliha Burcu Gürdere, Ali Aydın, Belkız Yencilek, Fatih Ertürk, Oğuz Özbek, Sultan Erkan, Yakup Budak, Mustafa Ceylan , Yayın Yeri: Chemıstry Bıodıversıty , 2020.
  2. Efficient Synthesis and Characterization of Novel Isoxazole Derivatives ncluding Dihdyropyrazole and Methanoisoindole Moieties, Meliha Burcu Gürdere, Fatih Ertürk, Y akup Budak, Mustafa Ceylan , Yayın Yeri: Organic Communications , 2020.
  3. Synthesis of Chalcone-imide Derivatives and Investigation of Their Anticancer and Antimicrobial Activities, Carbonic Anhydrase and Acetylcholinesterase Enzymes Iinhibition Profiles, Ümit Muhammet Koçyiğit, Yakup Budak, Meliha Burcu Gürdere, Fatih Ertürk, Belkız Yencilek, Parham Taslimi, İlhami Gülçin, Mustafa Ceylan, Yayın Yeri:Archives of Physiology and Biochemistry , 2018.
  4. Synthesis, Characterization, Anticancer, Antimicrobial and Carbonic Anhydrase Inhibition Profiles of Novel (3a R ,4 S ,7 R ,7a S )-2-(4-(( E )-3-(3-aryl)acryloyl) phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione Derivatives, Ümit Muhammet Koçyiğit, Yakup Budak, Meliha Burcu Gürdere, Şaban Tekin, Tuğba Kul Köprülü, Fatih Ertürk, Kezban Özcan, İlhami Gülçin, Mustafa Ceylan, Yayın Yeri: Bioorganic Chemistry , 2017.

Öğr. Gör. Dr. Buket BULUT KOCABAŞ

  1. Biogenic Synthesis, Molecular Docking, Biomedical and Environmental Applications of Multifunctional CuO Nanoparticles Mediated Phragmites Australis, Buket Bulut Kocabaş, Azade Attar, Selcen Arı Yuka, Melda Altıkatoğlu Yapaöz , Yayın Yeri: Elsevier BV, 2023.
  2. Phytosynthesis of CuONPs Via Laurus Nobilis: Determination of Antioxidant Content, Antibacterial Activity, and Dye Decolorization Potential, Buket Bulut Kocabaş, Azade Attar, Ayşegül Peksel, Melda Altıkatoğlu Yapaöz, Yayın Yeri: Wiley , 2020.
  3. Investigation of the Chitosan Immobilized Eggshell for the Biosorption of Brillant Blue R Dye, Buket Bulut Kocabaş, İlknur Tosun Satır, Yayın Yeri: Hitte Journal of Science and Engineering, 2019.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler