fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Ölçütleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU
 1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, mesleki dil bilgisi, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
 2. Endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine ayrıca gerektiğinde ilk yardım yapabilme bilgisine sahip olur.
 3. Matematik, Fen Bilimleri ve Temel Mühendislik konularında alanı ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalı bilgileri kazanır.
 4. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
 5. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
 6. Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olur.
 7. Kendi konularında yeterli altyapıya ve bilgiye sahip olma bu bilgileri karşılarına çıkan problemlerin çözümünde etkin kullanabilme becerisine sahip olur.
 8. Bulundukları iş yerlerindeki sistemi analiz edip, gerektiğinde değişikliğe gidebilir ya da modern yöntemlerle yeni sistem tasarlayabilir.
 9. Kendi konularıyla ilgili teorik, teknik, uygulamalı, hukuk ve ilk yardım bilgilerine sahip olup, yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisine sahip olur.
 10. Karşılaştığı problemleri tanımlama, çözme yöntemlerini iş arkadaşları ile diyalogla çözme becerisi bunu yaparken de sahip olduğu bilgileri modern yöntemlerle sentezleyerek karşılaştığı sorunları çözer.
 11. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 12. Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 13. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 14. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 15. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 16. Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 17. Alanında kazandığı bilgi ve birikimi hayatın her safhasında uygular ve güvenlik kültürü bilinciyle İSG konularında sorumluluk sahibi olur.
 18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 19. Kültürel değerlere saygılı, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
 20. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler