fbpx
Meslek Yüksekokulu

Programa Özgü Ölçütler

İş Sağlığı ve Güvenliği

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU
  1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, mesleki dil bilgisi, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
  2. Endüstriyel alanda iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini uygulayabilme becerisine ayrıca gerektiğinde ilk yardım yapabilme bilgisine sahip olur.
  3. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
  4. Çalıştığı ortamda kanunun gerektirdiği yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olur.
  5. Bulundukları iş yerlerindeki sistemi analiz edip, gerektiğinde değişikliğe gidebilir ya da modern yöntemlerle yeni sistem tasarlayabilir.
  6. Kendi konularıyla ilgili teorik, teknik, uygulamalı, hukuk ve ilk yardım bilgilerine sahip olup, yeni bilgileri öğrenerek çağın gereklerine uyum sağlama becerisine sahip olur.
  7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
  8. Alanında kazandığı bilgi ve birikimi hayatın her safhasında uygular ve güvenlik kültürü bilinciyle İSG konularında sorumluluk sahibi olur.

 

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler