fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaç:

Ülkemiz ekonomik yapısı içinde yer alan, kamu ve özel sektöre ait tüm işletmelerin ihtiyacı olan, işçilerin hayatlarını ve vücut bütünlüklerini koruyan, çalışma ortamındaki risklerin tamamen ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi yoluyla işçiler için tehlikelerden uzak ve sağlıkları açsından uygun çalışma ortamı sağlayan, işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi amacıyla programın açılması öngörülmüştür. Programın amacı, endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte ” İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir.

 

Hedefler:

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edilebilen ve yorumlayabilen elemanlar yetiştirmek. Mesleki etik kurallara uygun davranan çalışanlar yetiştirmek. Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan bir iş sağlığı ve güvenliği teknikeri eğitmek. Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen bireyler yetiştirmek. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen İSG teknikerleri yetiştirip sektöre kazandırmak.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler