fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaç: Paydaş kuruluşlarımız olan bankalar, sigortalar ve diğer finansal kurumlar ile ilişkilerimizi geliştirmek ve bu doğrultuda, sektörlerin talepleri göre bankacılık ve sigortacılık programımızı küreselleşen ve rekabet seviyesi artan finans piyasalarının arzuladığı güçlü teorik altyapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip kılarak , bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

 

Hedef: Öğrencilere bankacılık ve sigortacılık sektörünün temel prensiplerini öğretmek, Finansal araçlar ve piyasalar hakkında bilgi ve anlayış sağlamak, Finansal riskleri analiz etme ve yönetme becerilerini geliştirmek, Müşteri ilişkileri yönetimi ve finansal planlama becerilerini kazandırmak, Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak dijital yetkinlikleri artırmak, Staj ve saha çalışmalarıyla sektöre bağlantı kurmayı sağlamak, Liderlik ve yönetim becerilerini geliştirerek kariyer fırsatlarını artırmak, Güncel gelişmeleri takip ederek rekabetçi ve yenilikçi olmayı desteklemek, Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları alanlarında edindiği teorik bilgileri de kullanarak alan ile ilgili kalite standartlarına uygun çalışmaları; iş etiği, ahlak ve çevre faktörleriyle beraber kazandırmak, Bankacılık ve Sigortacılık Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin, özel veya kamu sektöründe yer alan bankalarda, sigorta şirketlerinde faktoring, forfaiting, leasing şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, menkul kıymet aracı kuruluşlarında ve özel sektör işletmelerinin finans ve muhasebe bölümlerine (Seviye5)yönelik yetkinlik kazandırmak.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler