fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

İlk ve Acil Yardım Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

İlk ve acil yardım programlarının temel amacı, acil durumlar veya felaketlerin meydana geldiği anlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve hayat kurtarmaktır. Bu programlar, doğal afetler, salgın hastalıklar, kazalar, terör saldırıları veya diğer acil durumlar gibi beklenmedik olaylara hızlı bir şekilde tepki verebilmeyi amaçlar. İlk ve acil yardım programlarının hedefleri : Hayat kurtarmak: Acil yardım programları, olay yerindeki acil durumda olan insanların hayatlarını korumayı hedefler. Bu kapsamda, ilk yardım eğitimi alan kişilerin sağladığı müdahalelerle hayat kurtarmak önemli bir hedeftir. Yaralanmaları ve hasarları azaltmak: Acil yardım programları, acil durumda yaralanmış insanların tedavisine ve kurtarılmasına odaklanır. Yaralı kişilere gereken tıbbi yardımı sağlamak ve onları hastanelere nakletmek, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir hedeftir. Acil durum yönetimi ve koordinasyonu: İlk ve acil yardım programları, acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesini ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler. Bu programlar, acil durum ekiplerini koordine etmek, iletişim sistemleri sağlamak ve hızlı tepki vermek için planlamalar yapmayı içerir. Toplumu bilgilendirmek ve eğitmek: Acil yardım programları, toplumu acil durumlar hakkında bilgilendirmeyi ve eğitmeyi hedefler. İlk yardım eğitimleri, toplumun genelinde yaygınlaştırılır ve acil durumların nasıl yönetileceği konusunda farkındalık oluşturulur. Bu sayede, insanlar kendi kendilerine ve başkalarına yardım edebilme becerilerini geliştirebilir. İşbirliği ve ortaklık oluşturmak: İlk ve acil yardım programları, farklı kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler arasında işbirliği ve ortaklık oluşturmayı hedefler. Birlikte çalışarak, acil durumların etkileriyle başa çıkmak için daha güçlü ve etkili bir şekilde mücadele edilebilir. Bu hedefler, acil durumların etkilerini en aza indirmeyi ve insanların hayatını korumayı amaçlayan ilk ve acil yardım programlarının temel amaçlarıdır. Her bir program, yerel ihtiyaçlara ve olayın türüne uygun olarak uygulanır ve sürekli olarak gözden geçirilerek geliştirilir.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler