fbpx
Meslek Yüksekokulu

Öğrenme Çıktıları

İlk ve Acil Yardım Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Aşağıda ilk ve acil yardım bölümü öğrenim çıktıları bulunmaktadır:

 

İlk ve acil yardım konusunda temel bilgiye sahip olmak ve uygulamak.
Yaralanma, kaza ve hastalıklarda etkili ilk müdahale yapabilmek.
Hastaların yaşamsal bulgularını, tıbbi cihazlar ve aletlerle ölçebilme ve kaydedebilme becerisi geliştirmek.
Acil durumlarda iletişim, takım çalışması ve koordinasyon becerilerini kullanabilmek.
Acil tıbbi teknikler, prosedürler ve protokolleri uygulayabilmek.
İş sağlığı ve güvenliği, hijyen ve sterilizasyon konularında uygun bilgi ve beceriye sahip olmak.
İlk yardımcı cihaz ve malzeme kullanımını etkili bir şekilde öğrenmek.
Ekipman bakımı ve kullanımını sorumlu bir şekilde öğrenmek.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler