fbpx
Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Amaçlar: İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli tıbbi görüntüleme teknikeri yetiştirmektir.

 

Hedefler: Öğrencilere tıbbi görüntüleme tekniklerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretmek. Tıbbi görüntüleme ekipmanlarını kullanma becerilerini geliştirmek ve teknikleri doğru bir şekilde uygulama yeteneklerini sağlamak. Hastaların konforunu ve güvenliğini sağlamak için etik ve hasta odaklı bir yaklaşımı teşvik etmek. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin doğru kullanımı ve verilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi konusunda öğrencileri eğitmek. Tıbbi görüntüleme teknikleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip etmelerini ve mesleki gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak. İletişim, takım çalışması ve etkili hasta bakımı becerilerini geliştirmek. Mesleki etik değerleri ve yasal gereksinimleri anlamalarını sağlamak.

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler