fbpx
Meslek Yüksekokulu

Program Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

AKADEMİK

MESLEK YÜKSEKOKULU

Hastalıkların doğru tanı ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedeflerindendir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri hekimlere çok kıymetli veriler sunmaktadır. Alman fizikçi Röntgen’in X-ışınlarını keşfi ile tıbbi görüntüleme yöntemlerinin kapısı aralanmış, son otuz yılda yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri ile alanda yeni uygulamalar ortaya konulmuştur. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Bu ekip çekirdekte radyoloji, nükleer tıp yada radyoterapi uzmanı hekimler ve tıbbi görüntüleme teknikeri yada teknisyenlerinden oluşur. Programın açılmasıyla; Hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm radyodiagnostik modalitelerde (konvansiyonel ve dijital radyoloji, floroskopi, dijital substraksiyon anjiografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (spect, pet, petct) ve radyoterapide (simülatör, lineer akselatör vb) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirilebilecektir.

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’na hoş geldiniz! Programımız, sağlık sektöründe önde gelen bir kariyer yapmak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır. Tıbbi görüntüleme, modern sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, hastaların tanı ve tedavisi için doğru ve etkili görüntüler elde etmek hayati önem taşımaktadır. İşte tam bu noktada, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olarak, öğrencilere bu alanda gerekli bilgi, beceri ve deneyimi sağlamayı hedeflemekteyiz. Programımızda, öğrencilerimize tıbbi görüntüleme ekipmanlarının kullanımı, radyolojik teknikler, görüntüleme anatomisi, görüntü değerlendirme ve güvenlik konularında kapsamlı bir eğitim sunmaktayız. Ayrıca, klinik staj imkanları ve laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerimizi pratik deneyim kazanmaya teşvik ediyoruz. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve onları gelecekteki kariyerlerinde başarıya taşımak için çeşitli olanaklar sunmaktayız. Akademik kadromuz, alanında deneyimli ve uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşur. Ayrıca, öğrencilerimizin öğrenme deneyimini zenginleştirmek ve güncel gelişmeleri takip etmelerini sağlamak için teknolojik altyapıyı sürekli olarak güncelliyoruz. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı olarak, öğrencilerimizi etik değerlere ve hasta odaklı yaklaşıma önem veren profesyoneller olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Mesleğimizin gerektirdiği yüksek standartlara uygun olarak, hasta güvenliği ve etkin iletişim becerileri konusunda öğrencilerimizi eğitiyoruz. Sizleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programımızı daha yakından tanımaya davet ediyoruz. Burada, modern tıbbi görüntüleme tekniklerini öğrenirken, sağlık sektöründe başarılı bir kariyerin kapılarını aralayabilirsiniz. İnanıyoruz ki, İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı sizin için önemli bir adım olabilir.

 

Saygılarımla.

 

Öğr. Gör. Tuğçe GEDİK Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı

 

BÖLÜM YÖNETİMİ İDARİ YAPI

Program Hakkında

Meslek Yüksekokulu Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler