fbpx
Fen-Edebiyat Fakültesi

Program Ölçütleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AKADEMİK

FAKÜLTELER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1    Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili kavramları ileri düzeyde tanımlar.

2     Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda uzmanlık için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahiptir.

3     Canlı sistemleri ve biyolojik mekanizmaları çeşitlilik, yapı, işlev bakımından tanır.

4     Genetiğin genel prensiplerini tanımlayarak kalıtsal ve genetik sorunlarla ilişkisini kurar.

5     Hücre moleküler biyolojisinin mekanizmalarının özelliklerini ve işleyişini kavrar.

6     Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda problemleri çözmek için kullanır.

7     Alanı ile ilgili laboratuvar analizleri için gerekli Moleküler teknikleri listeler

8     Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9     Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

10   Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

11   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, analiz edilmesi, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında sorumluluk alır.

12   Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.

13   Yaşam boyu öğrenme bilinci ile Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder.

14   Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir

15   Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir

16   Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

17   Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

18   Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

19   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

20   Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeleri takip eder.

21   Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

22   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler