fbpx
Mühendislik Fakültesi

Amaç ve Hedefler

İnşaat Mühendisliği

AKADEMİK

FAKÜLTELER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Amaçlar

İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak amacımız, nitelikli İnşaat Mühendisliği eğitiminin yanı sıra, takım çalışması yapabilen, meslek etiğini gözeten, bilgiyi geliştiren, dönüştüren ve üretebilen mühendisler yetiştirmektir. Bununla birlikte, uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek bilim insanları ve akademisyenlerin yetişmesi önceliklerimiz arasındadır.

 

Hedefler

  • Mühendislik temel alanının gerektirdiği düzeyde temel bilimler bilgisi kazandırmak.
  • İnşaat projelerinin tasarlanma ve uygulama aşamasında hedeflenen sonuca ulaşmak için verileri analiz edip yorumlama yetisi edindirmek.
  • İnşaat sektörünün hızla değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilme becerisi kazandırmak.
  • Çok yönlü, disiplinler arası çalışmalara yatkınlık sağlama becerisi edindirmek.
  • Yeni teknolojileri takip edebilme becerisi kazandırmak.
  • Kendi ana dilinde ve mesleğinin gerektirdiği yabancı dillerde sözlü ve yazılı teknik ifade yeteneği kazandırmak.
  • Çevresel bilince ve etik değerlere saygıyı kazandırmak.

Bölüm Hakkında

Fakülte Duyurularıİstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler