fbpx
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

AKADEMİK

FAKÜLTELER

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama ve multimedya araç- gereçleri ile desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri tanımlar.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının gerektirdiği düzeyde tıbbi ve uygulamalı bilimler ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar. .
 • Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, formda kalması ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Sağlıklı bireylerin ve hastaların, kültürel özellikleri ve gelişim dönemlerini dikkate alarak fizyoterapi ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanır.
 • Elde edilen verileri kullanarak sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı olarak uygun tedavi yöntemlerini seçer, uygular ve gelişimlerini izler.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 • Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
 • Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma

yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve

bunları uygular.

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini
 • Sağlık, çevre, iş güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir, hizmette kalite yönetimi süreçlerine uygun davranır.
 • Fizyoterapist kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek
 • Mezuniyet sonrası kişisel ve mesleki gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır, bunları kredilendirir ve belgeler.

Bölüm Hakkında

İstanbul Arel Üniversitesi

Duyurular, Haberler, Etkinlikler

Arel Duyurular


 

 

Arel Etkinlikler


 

 

Basında Arel


 

 

Arel Haberler